Alex Atala despre relația dintre oameni și hrana

“I really believe that being a chef, cooking everyday, can be an amazing support for environmental conservation. The human relation with food must be revealed.” Alex Atala, D.O.M.

Cred cu tărie că a fi chef, să gătești în fiecare zi, poate fi un suport extraordinar pentru conservarea mediului. Relația omului cu hrana trebuie să fie dezvăluită.